Αποτελέσματα

Dr. Figura

Περιστατικό 1


Στο περιστατικό 1 βάλαμε 1.000 (μ.0)  τριχοθυλάκια με τη μέθοδο FUE.

Ηλικία: 35 ετών.

Ιατρός εκτέλεσης: Παναγιώτης Κολλιάτος

 

 

Dr. Figura

Περιστατικό 2


Στο περιστατικό 2 βάλαμε 2000 (μ.0)  τριχοθυλάκια  με τη μέθοδο FUE.

Ηλικία: 38 ετών

Ιατρός εκτέλεσης: Καραΐνδρου Δανάη

Dr. Figura

Περιστατικό 3


Στο περιστατικό 3 βάλαμε  600 (μ.ο) τριχοθυλάκια με την μέθοδο FUE.

Ηλικία: 40 ετών

Ιατρός εκτέλεσης: Παναγιώτης Κολλιάτος

Dr. Figura

Περιστατικό 4


Στο περιστατικό 4 βάλαμε 1200 τριχοθυλάκια (μ.ο) με την μέθοδο FUE.

Ηλικία: 30 ετών

Ιατρός εκτέλεσης: Καραΐνδρου Δανάη

Dr. Figura

Περιστατικό 5


Στο περιστατικό 5 βάλαμε 1500 τριχοθυλάκια (μ.ο) στην α’ ζώνη με τη μέθοδο Fue.

Hλικία: 39 ετών

Ιατρός εκτέλεσης: Καραΐνδρου Δανάη

Dr. Figura

Περιστατικό 6


Στο περιστατικό 6 βάλαμε 900 τριχοθυλάκια (μ.ο) με την μέθοδο FUE.

Ηλικία: 32 ετών

Ιατρός εκτέλεσης: Παναγιώτης Κολλιάτος

Dr. Figura

Περιστατικό 7


Στο περιστατικό 7 βάλαμε 1000 τριχοθυλάκια (μ.ο) με την μέθοδο FUE.

Ηλικία: 50 ετών

Ιατρός εκτέλεσης: Καραΐνδρου Δανάη

Dr. Figura

Περιστατικό 8


Στο περιστατικό 8 βάλαμε 1200 τριχοθυλάκια (μ.ο.) με τη μέθοδο FUE.

Ηλικία: 30 ετών

Ιατρός εκτέλεσης: Καραΐνδρου Δανάη

Dr. Figura

Περιστατικό 9


Στο περιστατικό 9 βάλαμε 700 τριχοθυλάκια (μ.ο) με τη μέθοδο Fue.

Hλικία: 38 ετών

Ιατρός εκτέλεσης: Καραΐνδρου Δανάη

Dr. Figura

Περιστατικό 10


Στο περιστατικό 10 βάλαμε 700 τριχοθυλάκια (μ.ο) με τη μέθοδο Fue.

Αποτέλεσμα μετά από 7 μήνες

Hλικία: 35 ετών

Ιατρός εκτέλεσης: Καραΐνδρου Δανάη

Dr. Figura

Περιστατικό 11


Στο περιστατικό 11 βάλαμε 800 τριχοθυλάκια (μ.ο) στα γένια με τη μέθοδο Fue.

Hλικία: 26 ετών

Ιατρός εκτέλεσης: Καραΐνδρου Δανάη

Dr. Figura

Περιστατικό 12


Στο περιστατικό 12 βάλαμε 1550 τριχοθυλάκια (μ.ο) με τη μέθοδο Fue.

Αποτέλεσμα μετά από 4 μήνες

Ηλικία: 31 ετών

Ιατρός εκτέλεσης: Παναγιώτης Κολλιάτος

Dr. Figura

Περιστατικό 13


Στο περιστατικό 13 βάλαμε 1500 τριχοθυλάκια (μ.ο) με τη μέθοδο Fue.

Αποτέλεσμα μετά από 9 μήνες

Hλικία: 33 ετών

Ιατρός εκτέλεσης: Καραΐνδρου Δανάη

Dr. Figura

Περιστατικό 14


Στο περιστατικό 14 βάλαμε 800 τριχοθυλάκια (μ.ο) με τη μέθοδο Fue.

Hλικία: 36 ετών

Ιατρός εκτέλεσης: Καραΐνδρου Δανάη

Dr. Figura

Περιστατικό 15


Στο περιστατικό 15 βάλαμε στα γένια 600 τριχοθυλάκια (μ.ο) με τη μέθοδο Fue.

Hλικία: 35 ετών

Ιατρός εκτέλεσης: Καραΐνδρου Δανάη

Dr. Figura

Περιστατικό 16


Στο περιστατικό 16 βάλαμε 3500 τριχοθυλάκια (μ.ο) με τη μέθοδο Fue.

Hλικία: 45 ετών

Ιατρός εκτέλεσης: Καραΐνδρου Δανάη

Dr. Figura

Περιστατικό 17


Στο περιστατικό 17 βάλαμε 2200 τριχοθυλάκια (μ.ο) με τη μέθοδο Fue.

Hλικία: 43 ετών

Ιατρός εκτέλεσης: Καραΐνδρου Δανάη

Dr. Figura

Περιστατικό 18


Στο περιστατικό 18 βάλαμε 1500 τριχοθυλάκια (μ.ο) με τη μέθοδο Fue.

Hλικία: 25 ετών

Ιατρός εκτέλεσης: Καραΐνδρου Δανάη

Dr. Figura

Περιστατικό 19


Στο περιστατικό 19 βάλαμε 1200 τριχοθυλάκια (μ.ο) με τη μέθοδο Fue.

Hλικία: 29 ετών

Ιατρός εκτέλεσης: Καραΐνδρου Δανάη

Dr. Figura

Περιστατικό 20


Στο περιστατικό 20 βάλαμε 800 τριχοθυλάκια (μ.ο) με τη μέθοδο Fue.

Hλικία: 28 ετών

Ιατρός εκτέλεσης: Καραΐνδρου Δανάη

Dr. Figura

Περιστατικό 21


Στο περιστατικό 21 βάλαμε 1350 τριχοθυλάκια (μ.ο) με τη μέθοδο Fue.

Hλικία: 56 ετών

Ιατρός εκτέλεσης: Καραΐνδρου Δανάη

Dr. Figura

Περιστατικό 22


Στο περιστατικό 22 βάλαμε 1500 τριχοθυλάκια (μ.ο) με τη μέθοδο Fue.

Hλικία: 37 ετών

Ιατρός εκτέλεσης: Καραΐνδρου Δανάη

Dr. Figura

Περιστατικό 23


Στο περιστατικό 23 βάλαμε 1400 τριχοθυλάκια (μ.ο) με τη μέθοδο Fue.

Hλικία: 45 ετών

Ιατρός εκτέλεσης: Καραΐνδρου Δανάη

Dr. Figura

Περιστατικό 24


Στο περιστατικό 24 βάλαμε 1200 τριχοθυλάκια (μ.ο) με τη μέθοδο Fue.

Hλικία: 55 ετών

Ιατρός εκτέλεσης: Καραΐνδρου Δανάη

Dr. Figura

Περιστατικό 25


Στο περιστατικό 25 βάλαμε 1500 τριχοθυλάκια (μ.ο) στην α’ ζώνη με τη μέθοδο Fue.

Hλικία: 37 ετών

Ιατρός εκτέλεσης: Καραΐνδρου Δανάη

Dr. Figura

Περιστατικό 26


Στο περιστατικό 26 βάλαμε 1500 τριχοθυλάκια (μ.ο) στην α’ ζώνη με τη μέθοδο Fue.

Hλικία: 36 ετών

Ιατρός εκτέλεσης: Καραΐνδρου Δανάη

Dr. Figura

Περιστατικό 27


Στο περιστατικό 27 βάλαμε 1500 τριχοθυλάκια (μ.ο)  με τη μέθοδο Fue.

Hλικία: 46 ετών

Ιατρός εκτέλεσης: Καραΐνδρου Δανάη


    Διάβασα και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου της εταιρείας (*Απαιτείται)